1. polski
  2. english
  3. deutsch
PRALMEX-POL

Przylep - Zakładowa 7 (byłe Zakłady Mięsne)
66-015 Zielona Góra
województwo Lubuskie

Telefon: 68 451 45 66
Mobile: 510 266 982

Czynne: pon.-pt. 7:30-15:30

Polityka i procedura reklamacji

Polityka i procedura reklamacyjna

J&M Bracia Małkiewicz Sp. j.

Oddział: Pralmex-Pol

Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Klientów

 

Celem działalności firmy J&M „Bracia Małkiewicz” Sp. j. jest dostarczanie swoim Klientom usług i produktów o najwyższej jakości. Aby ten cel osiągnąć, niezbędnym jest zarówno dla nas, jak i  dla Klientów jednoznaczne określenie polityki reklamacji w Spółce.

Celem zarówno polityki reklamacji, jak i procedury reklamacyjnej, jest takie postępowanie  z reklamacjami Klienta, które zapewni rzetelne i terminowe ich rozpatrzenie, zabezpieczenie interesu Klienta i Dostawcy oraz wprowadzenie działań naprawczych i korygujących, mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie źródeł powstawania reklamacji o tym samym lub podobnym charakterze w przyszłości.

 

Zasady:

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji usługi uzasadniając ją odpowiednimi dowodami (zdjęcia, e-mail, pisma, protokoły, inne).

2. Aby reklamacja została rozpatrzona Klient zobowiązany jest do wypełnienia przekazania /przesłania do firmy oświadczenia reklamacyjnego.

3. Przy zgłaszaniu reklamacji wymagany jest właściwy opis reklamacji oraz wszelkie inne dane umożliwiające prawidłowe rozpatrzenie reklamacji.

4. Analizujemy wszystkie nadesłane informacje natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia – każdą formalnie zgłoszoną reklamację traktujemy z należytą starannością i zaangażowaniem oraz wyciągamy wnioski dla poprawy jakości oraz dalszej współpracy.

5. Stosujemy podejście systemowe do procesu zarządzania reklamacjami, dlatego monitorujemy na bieżąco pojawiające się zgłoszenia i eliminujemy ich przyczyny.

6. W razie naprawy towaru/usługi firma J&M „Bracia Małkiewicz” Sp. j. dokonuje zwrotu poniesionych przez Klienta niezbędnych kosztów,  w tym kosztów dostarczenia Towaru do firmy niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni kalendarzowych od uznania reklamacji.

7. W przypadku nieuznania reklamacji udzielamy merytorycznego uzasadnienia.

8. Przestrzegamy wymagań prawnych oraz innych ustaleń, do których spółka się zobowiązała.

9. Polityka reklamacji J&M „Bracia Małkiewicz” Sp. j. obejmuje swym zakresem wszystkich pracowników oraz wszystkich Klientów.

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-09 12:00:47